Praktijk voor Kinderfysiotherapie Veghel

Therapie

 

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen. De therapie vindt altijd plaats in het bijzijn van ouders of verzorgers zodat zij goed geinformeerd worden. Zij kunnen hun kind dan steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Wij nemen vaak ook contact op, indien nodig, met het kinderdagverblijf of kleuterschool, leerkracht en IB’er, consultatiebureau, zweminstucteurs of trainers van een sport of hobby waardoor het effect van de therapie zo groot mogelijk is. 

 

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog. Door deze samenwerking en afstemming met elkaar krijgt het kind de beste kansen om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en zelfverzekerd individu.

 

Sinds 2017 zit ik in een samenwerkingsverband met kindertherapeuten dat RADER.

 

Daarin zitten:

  • logopedie Anjo Jilesen,
  • logopediepraktijk Yolanda Simons,
  • diëtiste Hanneke Kuipers
  • ergotherapie De Oplossing

Op deze manier kunnen we elkaar ondersteunen en zijn de lijntjes kort als een van ons meer problemen ontdekken die een behandeling nodig hebben. Zo kunnen we makkelijker naar het totaalbeeld kijken van een kind en daar op tijd op inspringen.